Enter your keyword

บริการของเรา

บริการจัดส่งสินค้า

รับขนส่งสินค้า กรุงเทพฯ – แม่สอด ขนส่งฉับไว มั่นใจทุกเส้นทาง

ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า
บริการขนส่งสินค้าโดยขนส่งสินค้าจากต้นทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบรรทุก10 ล้อ และรถพ่วง
และกระจายสินค้าในตัวอำเภอโดยรถปิกอัพขนส่งสินค้าและรถสิบล้อพ่วง
ตามความต้องการของลูกค้า

32

รถบริการ 10 ล้อพ่วง

2500

จำนวนลูกค้า

80

จำนวนพนักงาน

20

รถบริการปลายทาง

บริการขนส่งสินค้า

บริการขนส่งสินค้าโดยขนส่งสินค้าจากต้นทาง(กรุงเทพฯ)โดยรถบรรทุก10ล้อ และรถพ่วง และกระจายสินค้าในตัวอำเภอโดยรถปิกอัพขนส่งสินค้าและรถสิบล้อพ่วงตามความต้องการของลูกค้า

ความปลอดภัยของสินค้า

เพื่อความปลอดภัยของสินค้าจะมีการตรวจนับจำนวนทุกครั้งในการขนส่ง โดยพนักงาน ที่มีประสบการณ์ สินค้าของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดระยะการขนส่ง จากต้นทาง - ปลายทางลูกค้า ในกรณีสินค้าเกิดการเสียหายระหว่างการขนส่งหรือสูญหายทางบริษัท ฯ จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาในการบริการขนส่งสินค้า

ระยะเวลาในการบริการขนส่งสินค้าจะถึงปลายทางภายในเขตตัวเมืองแม่สอดภายใน 1-2 วัน ต่างอำเภอ 1-5 วัน

สำนักงานแม่สอด

เวลาทำการ 8.00 น. - 17.00 น. หยุดวันจันทร์ ที่อยู่ 468 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ติดต่อโทร 085-7154555, 081-9620582

สำนักงานกรุงเทพ

เวลาทำการ 8.00 น. - 17.00 น. หยุดอาทิตย์ ที่อยู่ 136/1-2 ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 73210 ติดต่อโทร 085-6535229, 084-3654555

ข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานแม่สอด สามารถติดต่อได้ที่นี่

ติดต่อเรา